4f/f (595)

يکشنبه 7 آبان 1396
15:46
admin
14: تعداد بازدید

4f/f (595)

بررسي‌ علل‌ جرايم‌ پزشكي‌ در ايران‌

اطلاعات – صفحه : 10 – تاريخ :29/03/1384
بازپرس‌ دادسراي‌ جرايم‌ پزشكي، برلزوم‌ آموزش‌ به‌ مردم‌ و پزشكان‌ تاكيد كرد و گفت: مردم‌ بايد بدانند قرار نيست‌ يك‌ شخص‌ پزشك‌ تمام‌ كارهاي‌ پزشكي‌ را انجام‌ دهد و در عين‌ حال‌ پزشكان‌ هم‌ بايد محدوديت‌ اقدامات‌ خود را بدانند كه‌ در همه‌ زمينه‌هاي‌ پزشكي‌ اجازه‌ ورود ندارند و در صورتي‌ كه‌ اين‌ تمايز و افتراق‌ حاصل‌ شود كه‌ هم‌ مردم‌ و هم‌ پزشكان‌ بينش‌ كامل‌تري‌ پيدا كنند بسياري‌از موضوعات‌ فعلي‌ كه‌ براي‌ مردم‌ پيش‌ آمده‌ پيش‌ نخواهد آمد و دچار افزايش‌ تورم‌ جرايم‌ پزشكي‌ هم‌ نخواهيم‌ بود. دكتر قيامت‌ نيز در ادامه‌ ميزگرد ايسنا، در رابطه‌ با وجود يك‌ نهاد شبه‌ قضايي‌ در سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ براي‌رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ پزشكان‌ و موازي‌كاري‌ آن‌ با دادسراي‌ جرايم‌ پزشكي‌ ابراز داشت: دو هيات‌ انتظامي‌ در سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ وجود دارد؛ يكي‌ هيات‌ بدوي‌انتظامي‌ است‌ كه‌ براي‌ هر استاني‌ كه‌ سازمان‌ لازم‌ دانسته، وجود دارد و يك‌ هيات‌ عالي‌ انتظامي‌ كه‌ در حقيقت‌ حكم‌ دادگاه‌ تجديدنظر را هم‌ داراست.وي‌ افزود: در هيات‌ رسيدگي‌كننده‌ هميشه‌ نماينده‌رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ حضور دارد كه‌ در حال‌ حاضر رئيس‌ دادسراي‌ جرايم‌ پزشكي‌ در هيات‌ بدوي‌انتظامي‌ است‌ و در آن‌ هيات‌ 9 نفره‌ چند پزشك، سه‌ دندانساز، يك‌ كارشناس‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ و يك‌ داروساز حضور دارند و در هيات‌ عالي‌ هم‌ همين‌ تركيب‌ وجود دارد. رئيس‌ دادگاه‌ بدوي‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي، بر آموزش‌ صحيح‌ مردم‌ و پزشكان‌ تاكيد و خاطرنشان‌ كرد: تقريبا هر هفته‌ شاهد مراجعه‌ مردمي‌ هستيم‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ انتخاب‌ نادرست‌ پزشك‌ خود دچار آسيب‌ شده‌اند كه‌ در اين‌ ميان‌ حتي‌ پزشكان‌ نيز گاهي‌ تنها با توجه‌ به‌ اسم‌ و رسم‌ و شهرت‌ ساير پزشكان‌ به‌ آنان‌ مراجعه‌ كرده‌اند اما نه‌ تنها نتيجه‌ مطلوب‌ و دلخواه‌ خود را نگرفته‌اند بلكه‌ دچار عوارض‌ و نواقص‌ جبران‌نشدني‌ هم‌ شده‌اند. اين‌ متخصص‌ بيهوشي، نقص‌ ديگر در سيستم‌ پزشكي‌ و فرآيند خطاهاي‌ پزشكي‌ را تك‌محور بودن‌ پزشكان‌ دانست‌ و اظهار كرد: برخي‌ از پزشكان‌ تنها تجزيه‌ و تحليل‌هاي‌ خود را قبول‌ داشتند و معمولا مشورت‌ كمتري‌مي‌كنند كه‌ اين‌ مساله‌ خود باعث‌ بالا رفتن‌ ضريب‌ خطاهاي‌ پزشكي‌ مي‌شود. وي‌ هم‌چنين‌ تيم‌ كار گروهي‌ را در جامعه‌ ما بي‌رونق‌ عنوان‌ و تصريح‌ كرد: اين‌ تيم‌ در دنيا متداول‌ شده‌ ولي‌ هنوز در سيستم‌ پزشكي‌ كشور ما جا نيفتاده‌ و در صورت‌ وقوع، باعث‌ كاهش‌ خطاهاي‌ پزشكي‌ مي‌شود. او با اشاره‌ به‌ مقاله‌اي، كاهش‌ خطاي‌ پزشكي‌ را ناشي‌ از ترس‌ از خدا، وجدان‌ پزشكي‌ و ترس‌ از قانون‌ دانست‌ و ادامه‌ داد: طبق‌ اين‌ مطلب‌ به‌ مرور زمان‌ خداترسي‌ و وجدان‌ پزشكي‌ كاهش‌ مي‌يابد اما ترس‌ از قانون‌ همواره‌ وجود دارد. بنابراين‌ اگر نظارت‌ درستي‌ وجود داشته‌ باشد هميشه‌ مي‌تواند موثر واقع‌ شود. در ادامه‌ بازپرس‌ دادسراي‌ جرايم‌ پزشكي‌ در رابطه‌ با اين‌كه‌ آيا شخصي‌ از طرف‌ دادسرا مي‌تواند به‌ عنوان‌ مدعي‌العموم‌ به‌ يك‌ پرونده‌ خطاي‌ پزشكي‌ براي‌ احقاق‌ حق‌ بيماري‌ اقدام‌ كند يا خير، با بيان‌ اين‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ هركس‌ كه‌ در مسايل‌ پزشكي‌ دچار صدمه‌اي‌ مي‌شود قطعا خودش‌ قادر به‌ اقامه‌ دعوا نيست، گفت: بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ نيازي‌ به‌ حضور بيمار نيست‌ كه‌ بلافاصله‌ اقامه‌ دعوا كند و او مي‌تواند پس‌ از پايان‌ درمان‌ خود با استناد به‌ مدارك‌ مستند و پرونده‌ پزشكي‌ موجود خود جهت‌ احقاق‌ حق‌ به‌ دادسرا مراجعه‌ كند. دكتر عمويي‌ هم‌ در ميزگرد ايسنا با اشاره‌ به‌ پايان‌نامه‌خود در سال‌ 1372 تحت‌ عنوان‌ "پيشگيري‌ از قصور و تخلفات‌ پزشكي" اظهار داشت: در سال‌ مذكور 204 مورد مراجعه‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ وجود داشته‌ كه‌ پس‌ از برگزاري‌ چند سمينار جهت‌ آموزش‌ پزشكان، اين‌ بحث‌ تحت‌ عنوان‌ فصلي‌ به‌ درس‌ پزشكي‌ قانوني‌ دانشجوي‌پزشكي‌ اضافه‌ شد. وي‌ ادامه‌ داد: در حال‌ حاضر ماهيانه‌ همين‌ تعداد پرونده‌ در سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ تشكيل‌ مي‌شود كه‌ افزايش‌ جمعيت، افزايش‌ پزشك‌ و نبود شغل‌ مناسب‌ و هم‌چنين‌ افزايش‌ تعداد دانشجوي‌ حقوق‌ از مهم‌ترين‌ دلايل‌ اين‌ افزايش‌ است. معاون‌ سابق‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ قانوني‌ در پايان‌ چشم‌ و هم‌چشمي، نبود آگاهي‌ و اطلاعات‌ كافي‌ و گاهي‌ تنوع‌طلبي‌بيش‌ از حد برخي‌ افراد كه‌ منجر به‌ اعمال‌ جراحي‌ زيبايي‌ مي‌شود را از جمله‌ ديگر عوامل‌ دانست‌ كه‌ مراجعه‌ نزد پزشك‌ و به‌ تبع‌ آن‌ افزايش‌ خطا را موجب‌ مي‌شود. در اين‌ ميان‌ به‌ نظر مي‌رسد علي‌رغم‌ برخي‌ نظرات، آمار جرايم‌ و قصور پزشكي‌ با روند پرشتاب‌ تغيير و تحول‌ در كشورمان‌ در حال‌ افزايش‌ است‌ كه‌ در اين‌ مورد بخشي‌ از خطاها به‌ عهده‌ پزشكان‌ و برخي‌ هم‌ به‌ عهده‌ بيماران‌ است‌ كه‌ اين‌ مهم‌ با توجه‌ كافي‌ مسئولان‌ در امر آموزش‌ مي‌تواند موثر واقع‌ شود. علاوه‌ براين‌كه‌ اهرم‌ نظارت‌ صحيح‌ از طرف‌ مسئولان‌ و دستگاه‌هاي‌ مربوط‌ مي‌تواند در كاهش‌ چنين‌ جرايم‌ جبران‌ناپذيري‌ همواره‌ مثمرثمر باشد.6f/2 (34810)

جمعه 28 مهر 1396
12:04
admin
10: تعداد بازدید

6f/2 (34810)

فصل اول

طرح پژوهش

1-1 مقدمه

با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امروزي رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع حساس تر و مهم تر مي شود. با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش براي دستيابي و اجراي موفقيت آميز هر فعاليت آموزشي افزون بر منابع مالي، وسايل و فناوري، وجود نيروي انساني سالم و متعهد، نقش اساسي را ايفا مي كند. به عبارت ديگر تعهد كاري و واكنش عاطفي فرد نسبت به كار و همچنين بالا بودن سلامت رواني ميزان توليد و قابليت كار را بالا مي برد. گرين هاو( 1974) ، به نقل از( محمدي 1385 )

نخستين بار فرويد نبرگر (1974 ) فرسودگي شغلي را تعريف كرده است. فرسودگي شغلي پديده اي عمومي و فراگير است كه از كنش متقابل فرد با محيط كار ناشي مي شود و نتيجه آن از دست دادن انگيزه، اشتياق، انرژي، و كاهش عملكرد در زندگي است. فرسودگي شغلي فقط به منزله خستگي و فشار ناشي از كار نيست، بلكه به سبك كلي زندگي فرد و ساعتهاي بيداري او نيز سرايت مي كند. هرشن سن و پاور( 1975 )، به نقل از( محمدي 1385 )

فرسودگي كاري در حقيقت آن نوع از فرسودگي رواني است كه با فشارهاي رواني يا استرسهاي مربوط به شغل و محيط كار توام گشته است. اين اختلال در ميان انواع مشاغل مدرسان و ياري دهنده هايي نظير مشاوران، مددكاران اجتماعي، پزشكان، پليس، پرستاران مشاهده شده و با محركهاي تنش زايي مانند داشتن مراجعان بيش از حد در يك زمان ، نداشتن وقت كافي و فقدان حمايت يا قدرداني مرتبط است.

با توجه بر اهميت فرسودگي شغلي در اين مقاله سعي بر آن است پديده فرسودگي شغلي تبيين و سپس مراحل ابتلا به آن مشخص شود. آنگاه در زمينه پيامدهاي روان شناختي و سازماني فرسودگي شغلي بحث و در پايان آزمون فرسودگي شغلي مربوط به معلمان اين مقطع به منظور سنجش و ا ندازه گيري اين پديده در بين دبيران زن مقطع پيش دانشگاهي شهر تهران انجام خواهد شد.

1- 2بيان مساله

اخيرا روشن شده است كه در بعضي مواقع معلمان دچار احساسي موسوم به فرسودگي شغلي مي شوند.فرسودگي شغلي موجب از كار افتادگي مي شود و اگر در مراحل اوليه آن شناخته شود به راحتي قابل درمان است.

براساس تحقيقات انجام شده كاركنان حرف خدمات اجتماعي از اولين كانديداهاي فرسودگي شغلي محسوب مي شوند. محققين اين مساله را ناشي از مواجهه هر روزه اين افراد با شرايط استرس و فقدان شرايط مثبت در محيط كار مي دانند، از اين رو پرستاران، معلمين، مشاوران، روان شناسان،مددكاران اجتماعي، افرادپليس و كاركنان سرويس هاي بهداشتي جزء افرادي هستند كه در معرض فرسودگي شغلي قرار مي گيرند. نيري( 1379) ، به نقل از( حسني 1381 )

شايان ذكر است كه دوره پيش دانشگاهي بواسطه اهميت آن،دوره حساسي هم براي دبيران و هم براي دانش آموزان است و اهميت آن به لحاظ فشار زماني، محتواي زياد، و آماده نمودن دانش آموزان براي كنكورمي باشد.

اگرچه دبيران در هر مقطع ممكن است فشارهاي رواني و جسماني ناشي از كار را تحمل نمايند امادوره پيش دانشگاهي بدليل شرايط خود ممكن است نشانه هاي بيشتري را بر دبيران اين دوره تحميل نمايد و در نتيجه موجب فرسودگي شغلي شود. بر اين اساس اين تحقيق بر آن است تا فرسودگي شغلي دبيران زن مقطع پيش دانشگاهي را در شهر تهران مورد بررسي قرار دهد و در صورت وجود چنين فشارهايي راههايي براي حل اين مساله ارائه دهد تا با برطرف نمودن شرايط مشكل زا بتوان محيط بهتري براي دبيران فراهم نمود تا وظايف خود را به خوبي انجام دهند.

1- 3 اهميت مساله

در جهان امروز توانمندي، قدرت اقتصادي و رفاه هر كشوري در گرو استفاده بهينه از امكانات، منابع و نيروي انساني آن كشور است.در اين راستا هر چه نيروي كار شايسته تر و كارآمد تر باشد پيشرفت و توفيق آن كشور در عرصه هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي بيشتر خواهد بود. قابل ذكر است، كار آمدي هر فرد به عواملي گوناگون مانند استعداد، هوش، انگيزش، كيفيت ابزار كار مورد استفاده، آموزش و تخصص مورد نياز، شرايط محيط كار، ملاحظات خستگي زدايي و ……بستگي دارد. اهميت شناخت شيوه هاي خستگي زدايي بدين منظور است كه با راهكارهاي مناسب بتوان از فرسودگي و خستگي بيشتر پيشگيري كرد و اين عارضه را در صورت بروز فرسودگي درمان نمود.

در بررسي اين عارضه فرسودگي بايد بر اين نكته آگاه بود كه خستگي همانا پيامد كار مداوم و يكنواخت است كه با استراحت آثار آن تدريجا از بين مي رود اما نشانه هاي بيماري فرسودگي شغلي متعدد است و نبايد اين نوع خستگي را با خستگي هاي معمولي و زودگذر اشتباه نمود.

يكي از مشكلات افراد مبتلا به فرسودگي ناشي از كار،اين است كه، ازناراحتي جسمي رنج مي برند، قدرت آنان براي كار كردن كاهش مي يابد و بيشتر اوقات خسته و ناتوان هستند.

و نشانه هاي فيزيولوژيكي مانند سردردهاي مكرر، تهوع،اختلال در خوابيدن و تغيير عادات مربوط به غذا خوردن(مانند از دست دادن اشتها) دارند.

مشكل ديگر اين افراد فرسودگي هيجاني است.افسردگي، احساس درماندگي و نيز احساس به دام افتادن در كار و شغل خود، بخشي از مشكلات هيجاني آنهاست.افراد گرفتار خستگي شغلي غالبا دچار فرسودگي نگرشي نيز هستند.اين افراد نسبت به ديگران بد گمان مي شوند، اين تحليل در آنان ايجاد مي شود كه با ديگران بيشتر مانند يك شيء رفتار كند تا به عنوان يك انسان و ضمنا نسبت به آنان نيز نگرشي منفي پيدا مي كنند. افرادي كه دچار فرسودگي شغلي هستند اين تمايل را پيدا مي كنند كه خود يا شغلي كه به عهده دارند، سازمان محل كار خويش و يه طور كلي زندگي خود را بي اعتبار جلوه دهند، و اين احساس را پيدا مي كنند كه پيشرفت شخصي آنها كند است،و به اين نتيجه مي رسند كه در گذشته نيز قادر نبوده ا ند، پيشرفت شخصي زيادي داشته باشند و مي پندارند در آينده نيز پيشرفت نخواهند داشت.

براي فائق آمدن بر اين مشكلات بايد با استرس هاي رواني و فرسودگي شغلي مقابله كرد. اهميت پژوهش حاضر در اين است كه ابعاد مختلف فرسودگي شغلي را دربين دبيران مقطع پيش دانشگاهي شهر تهران روشن مي كند و سعي در ارائه راههايي براي كنار آمدن با آن دارد.

1-4 هدف كلي تحقيق

بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي 87- 86 مي باشد.

1-4-1 اهداف جزئي تحقيق

– تعيين رابطه بين سن و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي مي باشد.

– تعيين رابطه بين ميزان تحصيلات و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي مي باشد.

– تعيين رابطه بين تعداد سالهاي تدريس و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز دولتي پيش دانشگاهي مي باشد.

– تعيين رابطه بين تعداد سالهاي تدريس در پيش دانشگاهي و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز دولتي پيش دانشگاهي مي باشد.

– تعيين رابطه بين نوع ماده درسي و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران مي باشد .

1-5 سوالات تحقيق

– آيا تدريس در دوره پيش دانشگاهي موجب فرسودگي بيشتر مي شود ؟

– آيا بين سن و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟

– آيا بين ميزان تحصيلات و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟

– آيا بين تعداد سالهاي تدريس و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟

– آيا بين تعداد سالهاي تدريس در دوره پيش دانشگاهي و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكزپيش دانشگاهي دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟

– آيا بين نوع ماده درسي و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد؟

1-6 تعاريف متغيرها

1- معلم يا دبير: در اين تحقيق منظور فردي است كه در مراكز يا يك مركز پيش دانشگاهي دولتي دخترانه به تدريس يك يا چند ماده درسي به دانش آموزان مي پردازد. (شيرازي، 1378 ،ص11 )

2- مقطع پيش دانشگاهي : اين دوره كه به عنوان حلقه اتصال آموزش متوسطه و آموزش عالي به مدت يك سال تحصيلي در نظام جديد آموزش متوسطه پيش بيني شده است و به موارد زير مي پردازد :

_تعميق و گسترش آنچه كه دانش آموز در دوره سه ساله دبيرستان فرا گرفته است.

_آماده شدن براي ورود به دانشگاه

_تعميق آموزش دروس تخصصي دوره دبيرستان

_فراهم آوردن زمينه مناسب و آمادگي لازم جهت ادامه تحصيل در دوره هاي آموزش عالي

_هدايت دانش آموزان به دوره هاي آموزش عالي مطابق با استعداد و علاقه آنها

_فراهم آوردن زمينه مناسب براي شكوفايي خلاقيت و افزايش معرفت علمي و فرهنگي دانش آموزان. ( بروج و نديمي ،1377 ، ص 215 و230 )

3- تعريف فرسودگي شغلي

فرسودگي شغلي كاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل فشارزاست و سندرمي است مركب از خستگي جسمي و عاطفي كه منجر به ايجاد خود پنداري منفي در فرد، نگرش منفي نسبت به شغل، و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظيفه گردد. در تعريفي ديگر فرسودگي يك فرد نتيجه فشار كاري است كه منجر به سازگاري ناهنجار و اجراي كار نامرغوب مي شود . تانگ و ينگ( 1999) ،به نقل از( سانبول 2003) فرسودگي به عنوان يك تجربه روانشناسي منفي كه واكنش به استرس كاري مرتبط مي باشد تعريف شده است. دوتسچ (1984)، راتليف(1988) ، به نقل از( سانبول 2005 ) در تعريفي ديگر از پا درآمدن از رمق افتادن، از پاافتادگي، بي حالي ، سستي و رخوت متصدي شغل است. و نوعي پاسخ فرد به عوامل فشارزاي ميان فردي در محيط كار باشد كه طي آن تماس بيش از ظرفيت متصدي شغل با ديگران، باعث ايجاد تغييراتي در نگرشها و رفتار وي نسبت به آنان مي شود. (ساعتچي، 137، ص 216و217)

اين سندرم ممكن است فرد را به سوي انواع بيماريهاي رواني و جسماني سوق دهد و شامل مولفه هاي زير است: خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، فقدان موفقيت فردي.

4- خستگي عاطفي:

منظور از تحليل عاطفي و جود احساساتي است كه در آن شخص نيروهاي هيجان خود را از دست داده است و قادر به برقراري روابط عاطفي با ديگران نيست( گرگري ،1374،ص92 )، و احساساتي از عاطفي بودن در برخورد زياد با مردم است. (دميرل و توكتاميس و سزر 2005 )

5- مسخ شخصيت:

اين مولفه به پاسخ هاي غير احساسي و خشن نسبت به مراجعان و همكاران مربوط است.افراد با سندرم فرسودگي احساسات منفي همراه با سرزنش ديگران را دارند ( گرگري ، 1374، ص 92)، و نگرش منفي يا واكنش بي عاطفه به طرف مردم است. (دميرل و توكتاميس و سزر 2005)

6- فقدان موفقيت فردي:

اين افراد از تلاش هاي حرفه اي خود برداشتهاي منفي دارند،احساس مي كنند در شغل خودشان پيشرفتي ندارند و كار و تلاش و حرفه نتايج مثبت به همراه ندارد(گرگري ، 1374، ص92 )، و تنزل صلاحيت در دستيابي به موفقيت در كار با مردم است. ( دميرل و توكتاميس و سزر 2005 )

1-7 تعريف عمليا تي متغير ها

در اين تحقيق خستگي عاطفي به عنوان يكي از مولفه هاي فرسودگي با سوالات شماره ( 3، 9، 16، 12، 19،24، 13، 21، 14، 23 ) سنجيده مي شود.

مسخ شخصيت ، مولفه ديگر فرسودگي شغلي با سوالات شماره (20 ، 6 ، 7، 11، 17، 28، 22، 30 ) سنجيده مي شود .

فقدان موفقيت فردي ، مولفه ديگر فرسودگي شغلي با سوالات شماره ( 1، 2، 5 ، 8 ، 10، 4، 29، 18، 15، 25، 26، 27 ) سنجيده مي شود.
پایان نامه بررسی تاثير فرآیند مديريت دانش بر فرآیند كارآفريني سازماني در ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
17: تعداد بازدید
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد [...]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
13: تعداد بازدید
فصل اول کلیات تحقیق.. 8 مقدمه: 9 بيان مسأله: 10 اهميت  موضوع: 11 هدفهاي پژوهش: 12 پرسشهاي پژوهش: 13 روش پژوهش: 13 قلمرو پژوهش: 14 [...]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد : بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
13: تعداد بازدید
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به [...]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد : بررسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان و بررسي نقاط ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
12: تعداد بازدید
فصل دوم: ادبيات تحقيق فصل سوم: روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها فصل پنجم: نتيجه گيري 2-1- بيان [...]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعي بر كارآفريني سازمانی در ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
17: تعداد بازدید
فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه. 8 1-2) بیان مساله. 9 1-4) اهداف انجام تحقيق.. 11 1-5) تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 12 فصل دوم: [...]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد : بررسی تأثير گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
17: تعداد بازدید
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد [...]

ادامه مطلب

پایان نامه بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری (سرمايه ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
15: تعداد بازدید
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به [...]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
13: تعداد بازدید
دکتر فریدون سلیمی ارائه شده در تاریخ : شهریور ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی [...]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه : بررسی اثرات سرمايه های فکری بر عملكرد سازماني ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
14: تعداد بازدید
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد [...]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد: بانکهای سرمایه گذاری و ابزار مشتقه و مهندسی ...

يکشنبه 15 مرداد 1396
11:32
admin
16: تعداد بازدید
در مباحث سرمايه گذاري و مديريت مالي استفاده از ابزارهاي مالي امري اجتناب نا پذير است ,و انتخاب آن با توجه به­موقعيت و شرايط بازار [...]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران

چهارشنبه 28 تير 1396
15:36
admin
14: تعداد بازدید
 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر انتظاری  استاد مشاور : جناب آقای دکتر سعید شریعتی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و … ادامه خواندن پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان

چهارشنبه 28 تير 1396
15:36
admin
11: تعداد بازدید
این پایان نامه با هدف تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان تهیه گردیده است. در این تحقیق فرضیه های مورد بررسی عبارتند از: فرضیه اهم: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط معنی داری  وجود دارد. فرضیه های فرعی: 1-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی … ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

چهارشنبه 28 تير 1396
15:35
admin
13: تعداد بازدید
دکتر حسین همتکار دستجردی استاد مشاور : دکتر حسن وحدتی شبیری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی … ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

چهارشنبه 28 تير 1396
15:35
admin
12: تعداد بازدید
مالكيت حقي است براي بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگي زندگي خودرابه سربرد وشخصيت خود را بسط دهد مالكيت جزفطرت وغريزه انسان است مالك مي تواند باهرشيوه اي كه مايل باشد وباهرانگيزه اي كه دارد ازعين مال خودبهره مند گردد ياان رابي استفاده قرار دهد ازطرفي براي در اجتماع زيستن,آدميان به تجربه وفراست دريافتند که چنانچه هرکس … ادامه خواندن پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

چهارشنبه 28 تير 1396
15:35
admin
11: تعداد بازدید
استاد راهنما : دكتر قدرت الله خسروشاهي استاد مشاور : دكتر محمد خليل صالحي برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال … ادامه خواندن پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار تلویزیونی

چهارشنبه 28 تير 1396
15:35
admin
10: تعداد بازدید
استاد راهنما: دكتر سید حسن شبیری زنجانی  استاد مشاور: دكتر جمشید  شریفیان برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود … ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار تلویزیونی

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري

چهارشنبه 28 تير 1396
15:35
admin
16: تعداد بازدید
استاد مشاور: جناب آقاي دكتر سيد حسن شبيري زنجاني برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل … ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

چهارشنبه 28 تير 1396
15:35
admin
10: تعداد بازدید
عنوان                                                                                                          صفحه چکیده……………………………………………………………………………………… 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2 1-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن……………………………………………. 3 2-سوالات تحقیق……………………………………………………… 5 3-فرضیات……………………………………………………………………. 6 4-اهداف تحقیق و ضرورت آن……………………………………. 7 5-سابقه تحقیق…………………………………………… 8 6-روش تحقیق……………………………………………………. 9 7-ساختار تحقیق…………………………………………….. 10 فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس……. 11 مبحث اول :تبیین مفاهیم………………………………………………… 14 گفتار اول :مفاهیم لغوی………………………………. 14 … ادامه خواندن پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

ادامه مطلب

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود فايل هاي آموزشي است. | طراح قالب: آوازک